Breaking News
Home / Tag Archives: กระทรวงพาณิชย์

Tag Archives: กระทรวงพาณิชย์

พาณิชย์ฯ ปลุกกระแสข้าวไทยยุค 4.0 ริเริ่มการประกวดรางวัล “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว…ก้าวใหม่” เชิญชวนผู้ที่รักการสร้างสรรค์และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ส่งผลงานชิงถ้วยเกียรติยศ

พาณิชย์ฯ ปลุกกระแสข้าวไทยยุค 4.0 ริเริ่มการประกวดร …

Read More »

กระทรวงพาณิชย์ชวนโพสภาพในกิจกรรม “รักใครให้ไรซ์เบอร์รี่” ลุ้นรับข้าวไรซ์เบอร์รี่ อิ่มฟรีตลอดปียกทีม

กระทรวงพาณิชย์ชวนโพสภาพในกิจกรรม “รักใครให้ไรซ์เบอ …

Read More »

พาณิชย์” เปิดตัวโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ แคมเปญ “รักใคร ให้ Riceberry” ชวนประชาชนหันมาบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อสุขภาพที่ดี

“พาณิชย์” เปิดตัวโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ แ …

Read More »