Breaking News
Home / ข่าว

ข่าว

ข่าวแวดวงเกษตร

กลุ่มมิตรผล สนับสนุน SUT Hackathon บ่มเพาะไอเดียคนรุ่นใหม่ ติดปีกแนวคิด ‘นวัตกรรมการเกษตร’ และ ‘สตาร์ทอัพ’ แก่เยาวชนไทย ยุค 4.0

กลุ่มมิตรผล สนับสนุน SUT Hackathon บ่มเพาะไอเดียคน …

Read More »

กรมการข้าวและ GIZ สรุปผลสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาข้าวใน 4 ปี อบรมเกษตรกรกว่า 20,000 ราย เพิ่มรายได้ร้อยละ 10-25

กรมการข้าวและ GIZ สรุปผลสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒน …

Read More »

พาณิชย์ฯ ปลุกกระแสข้าวไทยยุค 4.0 ริเริ่มการประกวดรางวัล “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว…ก้าวใหม่” เชิญชวนผู้ที่รักการสร้างสรรค์และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ส่งผลงานชิงถ้วยเกียรติยศ

พาณิชย์ฯ ปลุกกระแสข้าวไทยยุค 4.0 ริเริ่มการประกวดร …

Read More »

กลุ่มผู้นำเกษตรกรระดับประเทศประกาศเป็นแนวร่วมสนับสนุนการปรับแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒

กลุ่มผู้นำเกษตรกรระดับประเทศประกาศเป็นแนวร่วมสนับส …

Read More »