Breaking News
Home / ข่าว / งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่อำเภอละอุ่น

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่อำเภอละอุ่น

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่อำเภอละอุ่น

นายวันรบ เฮ่ประโคน เกษตรจังหวัดระนอง เป็นประธานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอละอุ่น ให้การต้อนรับ และนายชูเกียรติ ประสิทธิ์ เกษตรอำเภอละอุ่น ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมกิจกรรมภายในงาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มังคุด หมู่ที่ ๓ บ้านทับเหนือ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

นายวันรบ เฮ่ประโคน เกษตรจังหวัดระนอง กล่าวว่าในการผลิตทางการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นในการเริ่มต้นปีการเพาะปลูกใหม่ หากเกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเองได้ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือ มีการขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา และโครงการพระราชดำริต่างๆ ให้เกษตรกรเข้าถึงและเกิดการประยุกต์ใช้ ก็จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

ด้านนายชูเกียรติ ประสิทธิ์ เกษตรอำเภอละอุ่น กล่าวว่ากิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดกระบวนการเรียนรู้ แบ่งเกษตรกรเป็นกลุ่มเข้าเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ ดังนี้

ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต

ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การผลิตไม้ผลคุณภาพ

ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ปุ๋ยสั่งตัด

ฐานการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน

About admin

Check Also

สวทช.-กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้านำวิทย์ สร้างคน แก้จน และเสริมแกร่ง อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์

สวทช.-กระทรวงวิ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

%d bloggers like this: