Breaking News
Home / ข่าว / พัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร

พัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร

พัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ ดร.พสิษฐ์ ธนาโชติอนันต์กุล ที่ปรึกษาอิสระ ในโอกาสเข้าเสนอผลงานจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรออกแบบระบบอัตโนมัติ พร้อมแนะนำหลักสูตร Webduino และหลักสูตรการให้น้ำแก่สวนเกษตรด้วย Smart phone โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร โดยยกระดับสู่หลักสูตร Internet of Things (IOT) และเน้นหลักสูตรด้าน Smart farming เพื่อช่วยเกษตรกรให้ผ่านพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ณ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

About admin

Check Also

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่อำเภอละอุ่น

งานวันถ่ายทอดเท …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

 
%d bloggers like this: